• Breaking News

  MLA Dr Sanjay Shriram Kute

  Shegaon Gajanan Maharaj : On this website, you will get detail information about Shegaon, Shegaon Gajanan Maharaj, Shegaon Anand Sagar, Shegaon News Update, Shegaon Railway Station, Shegaon Accommodation, Shegaon Map, Shegaon.

  Saturday, November 2, 2019

  Shegaon Gajanan Maharaj Shlok

  Shegaon Gajanan Maharaj Shlok

  श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।

  श्लोक (वृत्त-शिखरिणी)

  पिता माता बंधु तुजविण असे कोण मजला ।
  बहू मी अन्यायी परि सकळहि लाज तुजला ।।
  न जाणे मी कांही जप तप पुजा साधन रिती ।
  कृपादृष्टी पाहे शरण तुज आलो गणपती ।।
  gajanan maharaj shlok
  Gajanan Maharaj Shlok


  श्लोक (वृत्त-भुजंगप्रयात)


  सदासर्वदा योग तुझा घडावा ।
  तुझे कारणी देह माझा पडावा ।।
  उपेक्षूं नको गुणवंता अनंता ।
  रघुनायका मागणे हेची आता ।।१।।
  उपासनेला दृढ चालवावे ।
  भूदेव-संतासि सदा नमावे ।
  सत्कर्मयोगे वय घालवावे ।
  सर्वामुखी मंगल बोलवावे ।।२।।
  gajanan maharaj shlok in marathi
  Gajanan Maharaj Shlok in Marathi  अष्टक (दासगणूकृत)


  गजानना गुणागरा परम मंगला पावना ।
  अशींच अवघे हरी, दुरीत तेवि दुर्वासना ।।
  नसें त्रिभुवनामधे तुजविन आम्हां आसरा ।
  करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।१।।
  निरालसपणें नसे घडलि अल्प सेवा करी ।
  तुझी पतितपावना भटकलो वृथा भूवरी ।
  विसंबत न गाय ती आपुलिया कधीं वांसरा ।
  करी पदनातावरी बहु दया न रोषा धरा ।।२।।
  अलास जगीं लावण्या परतुनी सु-वाटे जन ।
  समर्थ गुरूराज ज्या भुषवि नाम नारायण ।।
  म्हणून तुज प्रार्थना सतत जोडुनिया करा ।
  करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।३।।
  क्षणांत जल आणिले नसून थेंब त्या वापिला ।
  क्षणांत गमनाप्रती करिसि इच्छिलेल्या स्थळा ।
  क्षणांत स्वरूपे किती विविध धरिसी धीवरा ।
  करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।४।।
  अगाध करणी तुझी गुरूवरा, न लोकां कळे।
  तुला त्यजुनी व्यर्थ ते आचरितात नाना खुळे ।
  कृपा उदक मागती त्यजुनी गौतमीच्या तिरा ।
  करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।५।।
  समर्थ स्वरूपप्रती धरून साच बाळापूरी ।
  तुम्ही प्रगट जाहलां सुशिल बाळकृष्णा घरी ।
  हरिस्वरूप घेऊनि दिधली भेट भीमातिरा ।
  करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।६।।
  सछिद्र नौकेप्रती त्वदिय पाय हे लागतां ।
  जलांत बुडतां तरी तिजसी नर्मदा दे हाता ।
  अशा तुजसि वाणण्या नच समर्थ माझी गिरा ।
  करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।७।।
  अतां न बहु बोलतां तव पदांबुजा वंदितो ।
  पडो विसर ना कदा मदिय हेंचि मी मागतों ।
  तुम्ही वरद आपुला कर धरा गणूच्या शिरा ।
  करी पदनतावरी बहु दया न रोषा धरा ।।८।।


  श्लोक (वृत्त -इंद्रवज्रा)


  ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझे ।
  त्या त्या स्थळी हे निजरूप तुझे ।।
  मी ठेवितों मस्तक ज्या ठिकाणी ।
  तेथे तुझें सद्गुरू पाय दोन्ही ।
  shegaon gajanan maharaj shlok in marathi
  Shegaon Gajanan Maharaj Shlok in Marathi


  प्रदक्षिणा


  यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।
  तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे ।।
  shegaon gajanan maharaj shlok
  Shegaon Gajanan Maharaj Shlok


  क्षमापनम्

  अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ।
  तस्मात्कारूण्यभावेन रक्षरक्ष परमेश्वर ।
  मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर ।
  यत्पुजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ।
  आवाहनं न जानामि-न-जानामि तवार्चनम् ।
  पूजा चैव न-जानामि क्षमस्व परमेश्वर ।।
  श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।
  Shegaon Gajanan Maharaj Mantra
  Shegaon Gajanan Maharaj Mantra


  श्लोक

  ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझे ।
  त्या त्या स्थळी हे निजरूप तुझे ।।
  मी ठेवितों मस्तक ज्या ठिकाणी ।
  तेथे तुझे सद्गुरू पाय दोन्ही ।
  श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।
  Gajanan Maharaj Mantra
  Gajanan Maharaj Mantra

  जय जय रघुवीर समर्थ

  अनंतकोटी ब्रह्मांडनायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद भक्तप्रतिपालक शेगांव निवासी समर्थ सद्गुरू श्री गजानन महाराज की जय ऽ ऽ...
  Gajanan Maharaj Mantra in marathi
  Gajanan Maharaj Mantra in Marathi  श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।


  No comments:

  Post a Comment

  Fashion

  Beauty

  Travel